Brachyscome Delight Dark Mauve (všelicha)

Cena: 43,00

Vytváří rozložitý keříček.